تماس با ما

  شما می توانید با این ایمیل در تماس باشید info@irmanjam.ir

  دفتر تهران
  دفتر تهران:

  تهران ، کارگر شمالی ، کوچه میر پلاک 2

  کد پستی: 1418733475

  تماس با مدیران:

  رحمان امیدی

  رییس هیئت مدیره

  omidi@irmanjam.ir


  پریسا شهبازی

  مدیر عامل

  مدیر بازاریابی

  shahbazi@irmanjam.ir


  معصومه باریکانی

  مدیر منابع انسانی

  مدیر امور اداری

  عضو هیئت مدیره

  barikani@irmanjam.ir


  علی موسیوند

  مدیر مالی

  musivand@irmanjam.ir


  علیرضا محمدی

  مدیر تحقیقات

  mohammadi@irmanjam.ir


  آرش مدرس

  مدیر بازاریابی میدانی

  modarres@irmanjam.ir


  شهاب خمسه

  مدیر پروژه

  khamseh@irmanjam.ir