ایرمان جم


تحقیقات کیفی بازار

مجموعه کارهایی (از قبیل مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) را می توان تحقیقات بازاریابی کیفی نام گذاری کرد، که هرکدام به شکلی محقق در کسب اطلاعات تازه، درباره موضوع مورد تحقیق کمک می کنند. در نتیجه از اطلاعات جمع‌آوری شده توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده بدست می آید.

در تحقیقات کیفی بر عکس تحقیقات کمی، تعداد نمونه کم بوده و نتایج آن در نوع خود کیفی هستند. این تحقیق در نتیجه اندازه گروه ها و نحوه جمع آوری نمونه کاملا اکتشافی می‌باشد و نتایج بدست آمده باید بعنوان جهت دهی در نظر گرفته شده و نباید بدون تحقیقات بیشتر به جمعیت کلان تر نسبت داده شوند. در اصل تحقیق کیفی وسیله ای برای شناخت علل و انگيزه هاي زيربنايي در طراحی پژوهشهای كمي جهت كشف فرآیندهاي رايج موجود در افكار و عقايد استفاده می شود.

تحقیقات بازاریابی کیفی چندین دهه است که به عنوان راهنمایی برای ارتقای محصولات و خدمات، ورود محصولات جدید به بازار، بررسی بازار و موقعیت محصول، بررسی عادات خرید و مصرف مشتریان، آزمایش تبلیغ قبل، حین و بعد از اجرا در کمپین های تبلیغاتی، موانع و انگیزه های مختلف مصرف کنندگان و … روشی تاثیرگذار و کارآمد بوده است.

تفاوت اصلی تحقیقات کمی و کیفی در نحوه نگرش به آنها، نوع طراحی سوالات، نوع جمع آوری اطلاعات و نهایتا نتایج بدست آمده می باشد. در تحقیقات کمی اعداد و ارقام به گونه ای ارائه می شوند که می توانند نماینده کل جامعه بوده و آمار بدست آمده را می توان به جامعه نسبت داد. این موضوع به سبب نوع انتخاب نمونه هاست. درصورتیکه در تحقیقات کیفی از تعداد محدودی افراد به عنوان نمونه دعوت می شود که در یک بحث با سوالات مستقیم یا غیر مستقیم، باز یا نیمه باز شرکت کرده و شخصی به نام مجری این بحث را هدایت و جهت دهی می کند. نتایج بدست آمده از این بحث ها بینشی کلی به محقق می دهد. این بینش در غالب موارد می تواند در جمع آوری اطلاعات گسترده تر به صورت کمی ایده های تاثیرگذاری ارائه دهد.