ایرمان جم

تحقیقات کمی بازار

به طور کلی تحقیقات بازاریابی روندی است که ارتباط مورد نیاز را میان مصرف‌کنندگان، خریداران و مدیران بازاریابی به روش تبادل اطلاعات برای کمک به شرکت‌ها و سازمان‌ها در زمینه اتخاذ تصمیم گیری درست و بهینه کردن محصولات خود و کمک به مصرف کننده در خصوص شناخت علایق و انتظارات آنها از تولیدکنندگان و محصولات، برقرار می‌کند.

در اصل تحقیقات بازار کمی روندی است که جهت سنجش و اندازه‌گیری رویدادهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سنجش می‌تواند در مقیاس ساده برای اندازه‌گیری رویدادهایی نظیر تعداد مصرف کننده‌های یک محصول یا برندی خاص باشد و یا در مقیاس پیچیده برای اندازه‌گیری و سنجش رابطه میان شناخت برند و استفاده از آن و اینکه شناخت از یک برند خاص تا چه اندازه می‌تواند در استفاده از آن موثر باشد، مورد استفاده قرار گیرد. اصول و مبنای تحقیقات کمی بر پایه تعریف فرضیه و تکرارپذیری است. در اصل تحقیقات کمی برای اثبات یا رد فرضیه‌های حاکم بر پدیده خاصی صورت می پذیرد و در نهایت به صورت عددی تخمین و مطرح می‌شود.